vår affärsidé / vision

Mitt namn är Patrick Hämquist och jag har varit aktiv i den svenska bingobranschen 
sedan 1987. Jag har arbetat med föreningslivet mer än 25 år, lite mindre med 
nöjesverksamheten. Har god kunskap inom branschen och har stora planer för 
framtiden.

Sedan några år tillbaka driver vi 13 bingohallar runt om i landet från Umeå i 
norr till Landskrona i söder under namnet Bingoringen

Jag är dessutom ordförande i Svebico www.svebico.se Sveriges 
Bingoarrangörers centralorganisation vilket gör att jag har mycket god kunskap 
inom bingo och föreningslivet. Jag har en mycket god relation till 
Speliinspektionen.

Jag är styrelseledamot i SPER www.sper.se vilket är Spelbranschens Etiska Råd 
som samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige 
kring viktiga speletiska frågor. Jag sitter även som styrelseledamot i SBFO 
www.sbfo.se SBFO Sveriges Bingoföreningarns Organisation arbetar för att
Sveriges ideella föreningsliv ska fortsätta vara starkt, slagkraftigt och öppet.

Vi skall vara den självklara leverantören för Föreningar, Bingo, Resorts, 
Nöjesparker, och Tivoli i Norden.

Detta skall vi uppnå genom att vara den mest prisvärda och innovativa 
leverantören på marknaden.

Med ett alltid gott kundbemötande, oslagbar service och snabba leveranser ska 
vi nå våra högt uppsatta mål.